Zapisy na rok szkolny 2023/2024

Zajęcia grupowe

WE WSPÓŁPRACY Z KOPALNIĄ WIEDZY MATMARTYNA,
ul. Piłsudskiego 2, 21-010 Łęczna

 

ROZPOCZYNAMY ZAPISY NA ZAJĘCIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W GRUPACH NA ROK 2023/2024.

W ofercie:

- program dostosowany do podstawy programowej

  • przygotowanie do egzaminu 8-klasisty

a) kurs jednoroczny dla 8-klasistów

  • przygotowanie do egzaminu maturalnego

a) na poziomie podstawowym

b) na poziomie rozszerzonym

Zajęcia grupowe 2

Kopalnia wiedzy


* kursy przygotowujące do egzaminów są zgodne z obowiązującą podstawą programową, obejmują przygotowanie gramatyczne i leksykalne, ćwiczenie strategii egzaminacyjnych, przygotowanie do wypowiedzi pisemnych, a na kursie maturalnym także ustnych.

  • Kursy dla dorosłych - kursy konwersacyjne z elementami gramatyki (w tym przygotowujące do wyjazdów zagranicznych)
  • Kursy dla innych grup wiekowych - w zależności od zainteresowania i zapotrzebowania.

Zainteresowanych zapraszam do rejestracji https://matmartyna.pl/zapisy/

 

*W przypadku braku odpowiedniej ilości chętnych, grupy mogą nie zostać utworzone.